Gegevensverwerking

Uw gegevens zullen bijgehouden worden door FERMAX Belgium nv voor de periode waarover uw garantie loopt. Meer informatie kan u vinden in onze privacy policy.

Standaard garantie

Op de geleverde DOBISS producten geldt een standaard garantie van 24 maanden (2 jaar) na factuurdatum op fabrieksfouten.

Uitgebreide garantie

Via online registratie kan de standaard garantie op de geleverde DOBISS producten uitgebreid worden tot 60 maanden (5 jaar) na factuurdatum op fabrieksfouten.

Herstelling of omruiling in garantie

Gedurende de normale kantooruren kan er steeds telefonisch contact opgenomen worden voor technische ondersteuning bij het opstellen van een diagnose.
In geval van defect moet het desbetreffende onderdeel worden opgestuurd naar DOBISS vergezeld met een korte omschrijving van het defect of een retour-bon evenals het betalingsbewijs (aankoopfactuur) die de datum van aankoop moet vermelden.
Binnen de week herstelt of vervangt DOBISS het onderdeel en zal het naar de klant worden teruggezonden.

Garantievoorwaarden

Onder de garantie vallen alle defecten voortkomend uit productie fouten in hardware en/of firmware.
De garantie is van toepassing op interne defecten die veroorzaakt worden door een technisch gebrek of een technische of mechanische storing, een fout in het ontwerp, een constructie-, materiaal- of gietfout.

Uitsluitend de door DOBISS ontwikkelde producten die zich in het elektrisch bord bevinden komen in aanmerking voor de verlengde garantie.

Uitgesloten artikelen

Alle aanraakschermen, pc's en onderdelen, video-interfaces, audio-apparatuur en andere Dobiss accessoires vallen niet onder de verlengde garantie.

Er kan geen sprake zijn van garantie in onderstaande gevallen

  1. defecten veroorzaakt door een bewerkings-, configuratie- of montagefout
  2. corrosie, oxidatie, defecten veroorzaakt door vocht of waterlekken
  3. defecten veroorzaakt door experimenten, opzettelijke overbelasting, abnormale proeven, onjuist gebruik of gebrek aan onderhoud, gebruik in strijd met de instructies van de constructeur
  4. de kosten verbonden aan een onterechte interventie, resulterend uit een uitsluiting
  5. defecten veroorzaakt door foutieve aansluiting of ingebruikname
  6. defecten veroorzaakt door externe omstandigheden (bliksem, overspanning, overstroming, oorlog, gewapend conflict of ieder andere gebeurtenis van dezelfde aard, evenals door muiterij, burgeroorlog, opstand, onlusten of oproer)
  7. bijkomende schade verbonden aan een defect, zoals diefstal of verlies van de voorwerpen
  8. defecten die opzettelijk of met bedrieglijk opzet veroorzaakt werden